Jak sloučit a rozdělit PDF

PDF soubory patří v současné době k velmi rozšířeným formátům dokumentů. Jednou z největších výhod jejich použití je i to, že příjemce PDFka uvidí vše přesně tak, jak bylo vytvořeno. My si teď ukážeme, jak PDF soubory nejen snadno vytvářet, ale i je spojovat a rozdělovat.

Tvorba PDF

Vytvoření PDF dokumentu není nijak složitou záležitostí. Většina moderních editorů nabízí tuto možnost přímo v sobě. Například ve Wordu ji najdete v menu Soubor – Uložit jako – formát PDF. V jiných editorech tuto naleznete tvorbu PDF dokumentů často také v podmenu „Export“. Pokud software, se kterým pracujete, tuto možnost nenabízí, existuje ještě jedna možnost a tou je PDF Creator. Jednoduchý nástroj se po nainstalování tváří jako tiskárna. Ať již tedy jakýkoliv program, který umožňuje tisk, soubor PDF vytvoříte jednoduše tak, že dáte příslušný dokument tisknout, ale místo své tradiční fyzické tiskárny vyberete PDF creator.

K prohlížení souborů stačí jedna z mnoha bezplatných čteček, nejčastěji Acrobat Reader.

Další operace

Pro spojování nebo rozdělování PDF souboru je pak zapotřebí placený Adobe Acrobat, nebo bezplatný PDF Split and Merge, který si můžete bezplatně stáhnout z http://www.slunecnice.cz/sw/pdf-split-and-merge/.

Program nainstalujete zcela obvyklým způsobem a všechny volby můžete ponechat ve výchozím nastavení, navíc celý průvodce je v češtině. Poté se vám v nabídce Start objeví nová složka pojmenovaná PDF Split and Merge. Kliknutím na pdfsam celý program spustíte.

Pro chod programu je zapotřebí mít nainstalovaná doplněk Java. Jestliže vám tedy při spouštění vyskakuje okno s chybovou hláškou o chybějící součásti javaw.exe, nainstalujte si Javu z www.java.com.

Spojování PDF soborů

1. Po spuštění programu se před vámi zjeví jeho pracovní prostředí. Nejpotřebnější ovládací volby Sloučit/Rozbalit a Rozdělit naleznete v levém menu. Pro sloučení více PDF souborů do jednoho, klikněte na volbu Sloučit/Rozbalit a vyberte soubory, které mají být spojeny. To uděláte pomocí tlačítka Přidat. Následně můžete jednoduše měnit pořadí jednotlivých souborů pomocí tlačítek Nahoru a „Move Down“ (Dolů). Pokud náhodou nechtěně přidáte i soubor, který spojovat nechcete, odstraňte ho tlačítkem Odstranit. Poslední tlačítko „Vyprázdnit“ vymaže ze seznamu všechny soubory a budete tedy moci vybírat od začátku.

2. Poté vyberte, kam budete chtít výsledné PDF uložit. Klikněte na tlačítko Procházet a pak zvolte příslušnou složku a zadejte název, jak se má PDF soubor jmenovat.

3. Ve většině případů se nemusíte zabývat volbou dalšího nastavení, takže rovnou klepněte na Spustit. Zanedlouho bude požadované spojené PDF vygenerováno.

Rozdělování PDF souborů

1. Pokud naopak chcete PDF soubor rozdělit, postup je víceméně obdobný. V levém menu zvolte možnost Rozdělit a pak tlačítkem Přidat vyberete PDF soubor, který bude rozdělen. V dalších krocích určíte, jakým způsobem má k rozdělení dojít. Vícestránkový PDF soubor můžete roztrhat na jednotlivé stránky, dělit jej po sudých nebo lichých stranách, či zadat čísla stran předělu ručně.

2. Ve volbách naleznete také dvě užitečné položky, které si nyní vysvětlíme blíže. První je Rozdělit na tuto velikost. Tato volba je vhodné především v případech, kdy jste limitováni výslednou velikostí jednotlivých souborů (například při zasílání jako příloha e-mailu. Je tedy možné PDF dokument rozdělit do několika menších, kdy každé dílčí PDF svou velikostí nepřesáhne maximální velikost, kterou zde zadáte jako parametr.


 

Druhá volba označená jako Split by bookmarks level soubor rozdělí dle kapitol nastavených v uvnitř dokumentu (pokud tam samozřejmě kapitoly nastaveny jsou).

3. Poté, co nastavíte všechny parametry podle svých požadavků, stačí již jen opět vybrat složku, kam mají být soubory uloženy a kliknout na tlačítko Spustit.

Pokud jste tak neučinili rovnou, je vhodné výsledné soubory přejmenovat tak, aby obsah jednotlivých souborů korespondoval s jejich rozděleným či spojeným obsahem.

3 Komentáře

  1. Hezký popis, až na to, že je pouze pro uvedený free program, ne pro acrobat :p. myslím, že to chce doplnit či přepsat.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*