Proč se vyplatí uzavřít životní pojištění i ve vyšším věku? 

Délka života v naší společnosti se za poslední století výrazně prodloužila. V průměru se dnes dožíváme až o třicet let vyššího věku než naši předci před sto lety, kteří mnohdy umírali ještě před padesátkou. Lepší životní a pracovní podmínky, dostupnější zdravotní péče, vědecký a technologický pokrok — to vše jsou důvody, proč většina populace zůstává velmi aktivní i v pokročilejším věku. Této situaci se proto přizpůsobují veškeré oblasti všedního života. Oproti minulosti je tak například o poznání snazší uzavřít ve vyšším věku životní pojištění. A rozhodně to není krok špatným směrem. Právě naopak.

Životní pojištění pro seniory se vyplatí v každém věku

Pokud jste se sjednáním životního pojištění delší dobu váhali, nezoufejte, není nic ztraceno. Uzavřít životní pojistku totiž lze úspěšně i ve vyšším věku — a stále najdete nejeden důvod, proč se vám takové rozhodnutí může vyplatit. Jaké výhody tedy sjednání životního pojištění přinese těm, kdo se pro ně rozhodnou třeba až ve chvíli, kdy mají krátce před důchodem? 

Specifika životního pojištění pro seniory – jak vybrat?

Doby, kdy se starší zájemci o životní pojištění u některých pojišťoven setkávali s rezervovaným přístupem či výrazně zvýšenými sazbami pojistného, jsou dávno pryč. V současnosti lze takové pojištění často uzavřít i do osmdesátky. A stále bude mít co nabídnout.

Životní pojištění představuje vhodné řešení například pro všechny, kteří nedisponují dostatečnými finančními rezervami, jež by jim umožnily překonat náročné životní situace vyžadující nenadálé výdaje. To se může týkat třeba pokrytí nákladů na léčbu zdravotních komplikací nebo na úhradu zdravotní péče nad rámec zdravotního pojištění a sociální podpory.

Silnou oporou se životní pojistka může stát rovněž případě, že se budete muset vypořádat s náklady na dlouhodobou péči. I těm, kteří nemají ve svém okolí někoho, kdo by se o ně mohl postarat, nabídne životní pojištění skutečnou podporu. Náklady na péči se v takových situacích totiž mnohdy pohybují v poměrně vysokých částkách.

Jak nastavit životní pojištění, když vám už není dvacet?

Vedle tradičních pojistných rizik, jako je úraz, léčebné výlohy, dlouhodobá péče či smrt, dokáže moderní životní pojištění pro seniory pomoci i u běžných, všednodenních situací. Při sjednávání tohoto typu pojištění je proto dobré se zaměřit i na nabídku doplňkových služeb. Například u Kooperativy si senioři mohou v rámci životního pojištění sjednat praktická připojištění s asistenčními a konzultačními službami — ať už se jedná o zdravotní a sociální linku MAJÁK či konzultační a asistenční služby MAJÁK+.

Díky nim získají příležitost obrátit se non-stop na odbornou informační linku, která jim na jedné straně nabídne lékařskou konzultaci či zodpoví otázky ohledně problematiky sociální péče a na straně druhé pomůže zajistit pomoc, pokud dojde k nečekané havárii v domácnosti. Služba MAJÁK+ totiž zajistí a objedná řemeslníka, aby opravil prasklý vodovodní kohoutek, stejně jako zprostředkuje právnickou konzultaci v tíživé životní situaci. Službu navíc mohou využít všichni členové rodiny bez ohledu na věk.

Přejít nahoru